31
Dum, Mai

sursă foto: evz.ro

Eveniment

Camera de Comerț și Industrie Brașov a lămurit cine beneficiază de șomajul tehnic de 75%.

1. Șomaj tehnic de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din salariu mediu pe economie (5.429 lei).

Beneficiari:

Agenții economici a căror activitate a fost întreruptă în baza deciziilor emise de autoritățiile publice;

Agenții economici care la data depunerii cererii au înregistrată o scădere cu 25% a încasărilor față de perioada ianuarie-februarie 2020

Durata acordării: perioada în care este decretată starea de urgență;

2.Credite garantate de stat cu dobânda subvenționată 100% până la 31.03.2021

Beneficiari:

- IMM-urile- valoarea creditelor garantate este de 80%, valoarea maximă 5.000.000 lei pentru capital de lucru și 10.000.000 lei pentru investiții;

- Întreprinderi mici și micro întreprinderi – valoarea garantă este de 90%; valoarea maximă acordată este de 500.000 pentru capital lucru și 1.000.000 lei pentru investiții. Valoarea acordată maxim de două ori valoarea medie a cheltuielilor din balanțele lunare maxim valoarea medie a cheltuielilor afrente capitalului de lucru din ultimii doi ani.

Durata acordării : 36 luni cu posibilitatea prelungirii pentru încă 36 de luni pentru creditele aferente capitalului de lucru și 120 luni pentru creditele de investiții;

Dobânda este subvenționată 100% până la data de 31.03.2021, și în continuare încă doi ani, dacă creșterea economică din anii respectivi  este sub cea din anul 2020;

3. Executarea silită este suspendată, cu excepția cazurilor penale și nu se datorează dobânzi și penalități pentru creanțele fiscale scadente după intrarea în vigoare a O.U.G. 29/2020 achitate în termen de 30 zile de la încetarea stării de urgentă.

4. Agenții economici, inclusiv profesiile liberale de avocat, notar public și executor judecătoresc a căror activitate a fost suspendată, pot să își amâne plata datoriile la utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet,precum și să își amâne plata chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social sau sedii secundare,dacă aceștia dețin certificatul de situație de urgentă emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

5. Termenul pentru depunerea declarației privind beneficiarul real la Oficiul Național al Registrului Comerțului s-a prelungit cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.

 

BODY IMPULSE MAX SRL