27
Lun, Iun

sursă foto: Primăria Brașov

Eveniment

Primăria Municipiului Brașov a lansat astăzi, 20 mai, apelul de proiecte pentru finanțarea proiectelor sportive prin intermediul Ghidului de finanțare aprobat de consiliul local în ședința de săptămâna trecută. Data limită pentru depunerea propunerilor este 20 iunie 2022, ora 16.00.

Pentru a asigura un acces facil la finanțări pentru dezvoltarea sportului brașovean, ghidul din acest an vine cu o nouă metodologie de finanțare, care permite unui număr mai mare de cluburi sportive și ONG-uri care vor să organizeze evenimente și activități sportive să beneficieze de sprijin de la bugetul local.

Conform ghidului, finanțările se acordă pe două categorii: „Sportul pentru toți” și „Sportul de performanță”.

Prima categorie are ca scop dezvoltarea sportului pentru toate categoriile de practicanți, prin organizarea de acțiuni/activități sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber și a educației pentru mișcare a întregii colectivități. Obiectivele acestei linii de finanțare sunt:

a) încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu și susținut, de cât mai mulți membri ai comunității locale;

b) Atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nicio discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;

c) Încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă de întreținere a stării generale de sănătate și dezvoltare a individului;

d) Încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți cetățeni de toate vârstele, în special în rândul tinerilor până în 18 ani

Conform ghidului de finanțare proiectele care se înscriu în cadrul acestei linii de finanțare trebuie să se desfășoare pe raza Municipiului Brașov. Sunt eligibile organizațiile care desfășoară programe/proiecte/activități sportive, conform Statutului înregistrat la instanță și au printre scopuri și obiective, activităţi cu caracter sportiv, înființat cu sediul sau filiala în Municipiul Brașov și își desfășoară activitatea pe raza Municipiului Braşov

A doua categorie, a sportului de performanță, este adresată cluburilor sportive, pentru selecția, pregătirea și participarea la competiții în vederea obținerii de rezultate deosebite pe plan intern și internațional, dar și pentru organizarea de evenimente publice de interes național și internațional.

Obiectivele liniei de finanțare “Sportul de performanță”:

a) Evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului Municipiului Brașov pe plan regional, național și internațional;

b) Susținerea și dezvoltarea ramurilor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, național și internațional;

c) Susținerea și dezvoltarea activității de performanță la nivelul tuturor categoriilor de vârstă: copii, juniori, tineret și seniori;

d) Perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport;

e) Mărirea numărului de practicanți și sportivi legitimați, dezvoltarea masei critice pentru aplicarea criteriilor specifice de selecție pe ramură de sport, identificarea de sportivi valoroși care să obțină rezultate sportive notabile pentru comunitatea locală și țara noastră pe plan internațional;

f) Susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel local, național și internațional;

g) Susținerea sporturilor olimpice și neolimpice, individuale sau de echipă,  ca forme de activități fizice care contribuie la educația generală și dezvoltarea individului, dar și în vederea amplificării la nivel local, național și internațional a participării la competițiile de mare anvergură;

i) Susținerea ramurilor de sport de tradiție la nivel național, care au adus rezultate notabile,  în vederea motivării participării active a comunităților locale la dezvoltarea acestor sporturi;

j) Organizarea de competiții oficiale locale, naționale și internaționale.

Sunt eligibile structurile care desfășoară programe/proiecte/activități sportive, conform Statutului înregistrat la instanță,  este înregistrat în Registrul Sportiv, prezintă la depunerea cererii de finanțare Autorizația de Funcționare și Certificatului de Înregistrare Sportivă (CIS) eliberate de Ministerul Sportului,  prin care solicitantul atestă că este o structură sportivă de drept privat, înființată cu sediul sau filiala în municipiul Brașov și își desfășoară activitatea pe raza Municipiului Braşov.

Suma alocată în acest an pentru finanțarea proiectelor sportive este de  6 milioane de lei, dintre care 2 milioane sunt alocate sportului pentru toți, iar 4 milioane sportului de performanță. În situația în care proiectele declarate câștigătoare în cadrul liniei de finanțare «Sportul pentru toți» nu vor acoperi toată suma alocată acestei linii de finanțare, diferența poate fi alocată proiectelor declarate câștigătoare care îndeplinesc criteriile legate de punctaj, dar care nu au putut primi finanțare din cauza limitei de buget.

Proiectele vor fi evaluate de o comisie formată din:

- 3 membri ai consiliului local, cu drept de vot,  reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice din cadrul Comisiei pentru activități științifice, social – culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învățământ, sănătate și protecție socială;

- 4 experți externi.

Pentru specialiștii care vor face parte din comisia de evaluare, Primăria a lansat un formular prin intermediul căruia își pot depune candidatura. 


România are nevoie de ONG-uri și presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul!
Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: